Ankenævn for biler

Om Ankenævn for biler

Ankenævn for biler
Lautrupvang 2
2750 Ballerup

Tlf. 32 71 29 29 (hverdage ml. kl. 10 og 12)

Fax: 36 77 12 08

E-mail: sekretariat@bilklage.dk

CVR-nr.: 30046811

Bank kontonr.: 
5011-2204073 (Jyske Bank)

Ankenævn for biler er omfattet af Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). Ankenævnet er notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med forbrugerklagelovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet.  

På EU-Kommissionens klageportal, ODR-platformen, findes en komplet oversigt over alle godkendte klageinstanser (ADR-instanser) i EU. Du finder ODR-platformen her

Hvis du har spørgsmål, som du ikke finder svar på her på hjemmesiden www.bilklage.dk, er du altid velkommen til at ringe til os på 32 71 29 29 (hverdage kl. 10-12) eller sende en mail til sekretariat@bilklage.dk.

Det kan til tider være vanskeligt at komme igennem på telefonen, hvorfor vi opfordrer alle til at skrive. Har du allerede fået tildelt et sagsnummer, bedes du oplyse dette i forbindelse med eventuelle henvendelser til sekretariatet.

Skriftlige henvendelser besvares normalt inden for 1-3 arbejdsdage.

Personligt fremmøde er kun tilladt efter forudgående aftale med sekretariatet.
Find forhandlere og værksteder

Tjek om din forhandler eller værksted er medlem af en af brancheforeningerne bag Ankenævn for biler.


Status på klagebehandling

Antal klagesager: 288 klager

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 5 mdr.

Forklaring

Antal klager = Antallet af oprettede klager i klagesystemet på nuværende tidspunkt. I tallet er også inkluderet sager, der allerede er afgjort af nævnet, men som af administrative årsager endnu ikke er afsluttede i klagesystemet.
Sagsbehandlingstid = Den forventede sagsbehandlingstid er fra en klage er oprettet til ankenævnet har truffet afgørelse i sagen. Den oplyste sagsbehandlingstid er udtryk for en gennemsnitlig vurdering af den tid, som en klage, der indbringes i dag, forventes at vare. Sagsbehandlingstiden for de enkelte sager kan således være både kortere eller længere, hvilket især afhænger af, om der er behov for indhentelse af sagkyndigerklæring. Ankenævn for biler har en målsætning om en sagsbehandlingstid på maksimalt 6 måneder. Under alle omstændigheder afgøres en klagesag normalt inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29