Ankenævn for biler

Forbrugerens aftalepartner

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

11083

13.02.2013

Klager ikke handlet med importør.

12590

12.02.2014

Ikke sandsynliggjort at indklagede var sælger af bilen.

1301412.09.2014 Oplyst i slutsedlen at salget blev formidlet for privat, men ingen øvrige oplysninger om denne person. Indklaget anset som eneste medkontrahent, og nævnet var derfor kompetent til at behandlet sagen efter reglerne om forbrugerkøb.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail