Ankenævn for biler

Hvad er Ankenævn for biler?

Ankenævn for biler behandler forbrugerklager vedrørende køb og reparation af biler. 

Formålet med klagebehandlingen er primært at finde en forligsmæssig løsning. Kun i de tilfælde, hvor dette ikke er muligt, bliver sagen behandlet og afgjort af ankenævnet. 

Ankenævnet består af en nævnsformand, der er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser.

Ankenævn for bilers vedtægter er godkendt af Erhvervsministeren. 

Ministergodkendelsen sikrer, at vedtægterne indeholder bestemmelser om nævnets sammensætning og sagsbehandling, der er betryggende for såvel forbrugerne som de erhvervsdrivende. Ankenævn for biler opfylder dermed kvalitetskravene med hensyn til neutralitet, gennemsigtighed, effektivitet og tilgængelighed.Før du starter klageprocessen


Find forhandlere og værksteder

Tjek om din forhandler eller værksted er medlem af en af brancheforeningerne bag Ankenævn for biler.


Status på klagebehandling

Antal klagesager: 345 klager

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 3-4 mdr.

Forklaring

Antal klager = Antallet af oprettede klager i klagesystemet på nuværende tidspunkt. I tallet er også inkluderet sager, der allerede er afgjort af nævnet, men som af administrative årsager endnu ikke er afsluttede i klagesystemet.
Sagsbehandlingstid = Den forventede sagsbehandlingstid er fra en klage er oprettet til ankenævnet har truffet afgørelse i sagen. Den oplyste sagsbehandlingstid er udtryk for en gennemsnitlig vurdering af den tid, som en klage, der indbringes i dag, forventes at vare. Sagsbehandlingstiden for de enkelte sager kan således være både kortere eller længere, hvilket især afhænger af, om der er behov for indhentelse af sagkyndigerklæring. Ankenævn for biler har en målsætning om en sagsbehandlingstid på maksimalt 6 måneder. Under alle omstændigheder afgøres en klagesag normalt inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies