Ankenævn for biler

Udvalgte afgørelser

Afgørelserne er opdelt i tre hovedkategorier med underpunkter. Klik på et af emnerne for at vælge.

Køb af bil:
Afgørelserne omhandler fejl og mangler ved et bilkøb.

Reparation eller serviceydelse:
Afgørelserne omhandler fejl og mangler i forbindelse med reparationer eller serviceydelser.

Andet:
Afgørelserne omhandler forskellige - mere generelle - aspekter i forbindelse med klagesagerne.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies