Ankenævn for biler

Ankenævnets kompetence

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

12017

20.03.2013

Bilkøb mellem privatpersoner.

12418

09.10.2013

Indklagede, der er et aktieselskab, var taget under konkursbehandling før sagens indbringelse for Ankenævnet.

1251609.04.2013

Køb af alufælge med tilhørende dæk og montering. Samlet set tjenesteydelse og derfor omfattet af nævnets kompetence.

1317805.11.2014 

Nævnet udtaler sig bl.a. om sin kompetence i forhold til bilimportører.

1364206.02.2015 

Nævnet kan ikke behandle klager over synsvirksomheder. 

1578019.01.2018Klager havde købt bilen af sin datter og svigersøn, der havde købt bilen hos en forhandler. Aftalen var indgået mellem to civile parter og derfor ikke omfattet af nævnets kompetence.
16031 01.06.2018Klager skulle have udført arbejde i forbindelse med en forsikringsbegivenhed. Klager var ikke tilfreds med reparatørens udførte arbejde. Efter ankenævnets vedtægter, behandler ankenævnet ikke tvister i forbindelse med skadesudbedring for forsikringsselskabers regning. Sagen lå derfor udenfor ankenævnets kompetence.
17584 23.01.2019Klager havde købt en Pro Movec Minibil af indklagede. Klager reklamerede over mangler ved køretøjet. Ankenævnet fandt, at det omhandlende køretøj ikke var en personbil i vedtægternes forstand, jf. § 2 i Ankenævn for bilers vedtægter. Ankenævnet lagde vægt på, at køretøjet ikke kan indregistres som personbil, og at det i øvrigt ikke lever op til de krav, der stilles til en bil med hensyn til eksempelvis hastighed og sikkerhed. Ankenævnet afviste herefter sagen, da sagen ikke var omfattet af Ankenævn for bilers kompetence.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail