Ankenævn for biler

Serviceaftaler

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

15813

21.03.2018 

Klager og indklagede havde indgået en serviceaftale forbindelse med bilkøb. Parterne var uenige om, hvornår serviceaftalen udløb. Nævnet fandt at aftalen var uklar, hvilket måtte komme indklagede til skade da indklagede havde konciperet aftalen. Indklagede havde afvist at udføre eftersyn inden aftalens udløb. Klager var berettiget til at få udgifterne til dette dækket. Yderligere var klager ikke forpligtet til at betale yderligere ydelser efter serviceaftalens udløb.
 


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies