Ankenævn for biler

Indklagedes ret til at afhjælpe mangler

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

1436616.03.2016 Indklagede havde ret til mere end et afhjælpningsforsøg.
13671 22.05.2015Fejl på bilens elektriske tag. Ankenævnet indrømmer sælger endnu et afhjælpningsforsøg. I den forbindelse udtalte Nævnet, at sælger ikke iflg. købeloven har et bestemt antal afhjælpningsforsøg, men at det beror på en konkret vurdering. 

12134

17.04.2013

Repareret på andet værksted.Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies