Ankenævn for biler

Betalingsbetingelser


Gebyr, der skal betales af forbrugeren
I forbindelse med en forbrugers indgivelse af en klage til Ankenævn for biler skal forbrugeren betale et klagegebyr på 400 kr. Beløbet er i danske kroner og inklusive moms.

Oprettes klagen via ankenævnets hjemmeside bilklage.dk, kan klagegebyret betales med Dankort, VISA-Dankort, VISA, Mastercard og MobilePay. Betalingen trækkes på den oplyste konto med det samme, idet klagen først anses for indgivet til ankenævnet, når klagen er aktiveret og klagegebyret betalt. Klagegebyret kan herudover betales ved bankoverførsel til ankenævnets bankkonto, reg.nr. 5011, kontonr. 2204073. Uanset betalingsformen opkræver ankenævnet ikke noget gebyr for betalingen. 

Ankenævn for biler benytter en godkendt betalingsserver, der benytter SSL, som er en kommunikationsprotokol, der foregår med krypterede data. Herved sikres det, at det kun er den retmæssige modtager, som kan aflæse informationerne. 

Klagegebyret returneres til forbrugeren, hvis sagen forliges til forbrugerens fordel inden nævnsbehandling, hvis sagen når frem til afgørelse i ankenævnet, og forbrugeren i det væsentligste får medhold i klagen, eller hvis ankenævnet afviser sagen som uegnet til behandling ved ankenævnet. Forbrugeren har ikke krav på at få klagegebyret tilbagebetalt i andre situationer.

Gebyr, der skal betales af en indklaget virksomhed

Hvis der efter indhentet sagkyndigerklæring indgås forlig til forbrugerens fordel: Virksomheden opkræves et gebyr i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn". Gebyret skal indbetales til ankenævnets bankkonto, reg.nr. 5011, kontonr. 2204073. Betalingsfrist: Netto 14 dage. Ved for sen betaling pålægges der renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning. 

Hvis forbrugeren får medhold i ankenævnet: Virksomheden opkræves et gebyr i overensstemmelse med de til enhver tid gældende vedtægter og den til enhver tid gældende "Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn". Gebyret skal indbetales til ankenævnets bankkonto, reg.nr. 5011, kontonr. 2204073. Betalingsfrist: Inden 30 dage fra forkyndelsen af afgørelsen (alternativt inden 30 dage fra et meddelt afslag på genoptagelse). Ved for sen betaling pålægges der renter og gebyrer i henhold til gældende lovgivning. Selvom virksomheden rettidigt meddeler ankenævnet, at den ikke ønsker at være bundet af en nævnsafgørelse, er virksomheden fortsat forpligtet til at betale det pålagte sagsomkostningsgebyr.  

Hvis du som forbruger eller virksomhed har spørgsmål til ovennævnte betalingsbetingelser, er du velkommen til at kontakte ankenævnets sekretariat. Dette kan ske enten på mail til sekrtariat@bilklage.dk eller på tlf.nr. 3271 2929 (hverdage kl. 10-12).

 Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies