Ankenævn for biler

Hvad var aftalt

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

1577009.04.2018 Klager kunne kræve den rabat, som blev aftalt i forbindelse med købet. Dette ændredes ikke af købsaftalens bestemmelser, da prisændringen som fandt sted, alene skete med den begrundelse, at afgifterne på biler blev sat ned. 
1525325.10.2017Det var i slutsedlen anført, at bilen har servicebog. Dette må efter en naturlig forståelse fortolkes således, at bilens service er overholdt. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen på 5.000 kr.
14773 16.12.2016Bilen var fejlagtigt annonceret til salg med oplysning om, at den havde servicebog. Bilens serviceintervaller var yderligere ikke overholdt fuldt ud. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen på 10.000 kr.
1459717.08.2016 Indklagede havde i slutsedlen taget forbehold for mangler på motor, gearkasse, kobling og klimaanlæg. Forbeholdene angik så store dele af bilen og var desuden så lidt konkrete, at de ikke kunne gøres gældende over for klageren. Indklagede havde mundtligt præciseret mangler vedr. tandremmen, men bilen var udstyret med knastkæde, der skulle skiftes til en noget mere betydelig pris. Klager fik et afslag på 8.000 kr. 
1445925.05.2016 Der var indgået bindende aftale om køb af en bil. Indklagede solgte den til tredjemand inden levering og misligholdt derfor aftalen. Som en følge af den misligholdte aftale havde klageren krav på at få sit tab erstattet. Klageren havde dog ikke godtgjort et tab og kunne derfor ikke gives medhold.
1444925.05.2016 Den fejlliste, som klager fik udleveret i forbindelse med købsaftalens indgåelse var så generel, at de heri anførte forhold ikke kunne anses for gyldige konkrete forbehold.
14419 25.05.2016Slutsedlen var betinget af FDM's godkendelse, og da FDM ikke kunne godkende købet, var klager berettiget til at ophæve købet (selv om klageren allerede havde afhentet og betalt bilen).
1421426.01.2016 Det blev ved købet oplyst, at bilen tilhørte energiklasse A, men den leverede bil tilhørte energiklasse B. Dette skyldtes en konstruktiv ændring af bilen, der var foretaget af producenten. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen på 4.000 kr.
1358806.03.2015 Indklagede havde ikke krav på 10% af købesummen ved annullering af klager. 
12778 29.08.2014Tvist om købesummens størrelse. Flertallet fandt, at klager burde have indset, at den først opkrævede købesum beroede på en fejl.

12013

20.03.2013

Manglende sæt vinterhjul, som var anført på slutsedlen.

11064

13.02.2013

Indklagede kunne ikke levere en bil til den aftalte pris.Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail