Ankenævn for biler

Garanti

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.


Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

14710 05.10.2016Der påløber ikke ny garanti, når værkstedet udfører en garantireparation. Her gælder de almindelige forældelsesregler. 
14646 16.11.2016Rustskade ikke omfattet af garanti. 

12746

09.04.2014

Garanti fandtes ikke at dække reparationer, som klageren uden videre på eget initiativ iværksatte på tredjemands værksted.
Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail