Ankenævn for biler

Mangler

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

17334 26.10.2018 Klager købte en brugt Mercedes-Benz C200 2.0 st. car af indklagede. I bilens salgsannonce fremgik bl.a., at bilen var udstyret med "LÆDERINDTRÆK". Klager blev senere opmærksom på, at bilen var udstyret med "artico manmade leather" (kunstlæder). Klager krævede herefter et passende afslag i købesummen, da der ikke var tale om ægte læder. Ankenævnet fandt, at klager var berettiget til et passende afslag i købesummen, skønsmæssigt fastsat til 15.000 kr., da udtrykket "læderindtræk" var egnet til at give indtryk af, at bilen var udstyret med sæder i ægte læder.
1734326.10.2018Klager reklamerede over, at Opel OnStar systemet stopper med at virke ved udløbet af 2020. Nævnets flertal udtalte, at der ikke på nuværende tidspunkt foreligger en mangel ved bilen, da systemet fungerer til 2020 og at Opel muligt vil lave en teknisk løsning, der helt eller delvist tilbyder samme funktioner. Det  bemærkedes, at klager har reklameret over forholdet, og at reklamationsfristen således er afbrudt. (Dissens)
1612519.09.2018Klager reklamerede over mangler ved bilen, som herefter blev afhjulpet hos tredjemand på vegne af indklagede. Klager var herefter berettiget til at kræve udgiften hertil betalt af indklagede. Klager havde ikke efter købelovens § 78. stk. 4 et juridisk krav på at få stillet en lånebil til rådighed. Henset til dette kunne klager ikke få dækket omkostningerne til lånebil, da indklagede ikke havde pådraget sig et erstatningsansvar.
1604431.08.2018Klager reklamerede over, at nummerpladerne på hans nye bil var monteret med selvskærende skruer. Klager krævede på denne baggrund en ny bagklap og reparation af front kofangeren, eller en ny front kofanger. En af ankenævnet udpeget sagkyndig fandt, at nummerpladerne var monteret fagligt korrekt. Der kunne herefter ikke gives medhold i klagen.
1552427.10.2017Parterne var enige om, at alle service skulle have været overholdt. Dette viste sig, at første service ikke var overholdt. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen på 5.000 kr. 
1525327.10.2017 Det var i slutsedlen anført, at bilen har servicebog. Dette må efter en naturlig forståelse fortolkes således, at bilens service er overholdt. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen på 5.000 kr. 
1545220.09.2017 Bil, der var produceret i 2013 og indregistreret første gang i 2015, blev solgt som "årgang 2015". Som autoriseret forhandler burde indklagede have vidst, at bilen var produceret i 2013. Da indklagede ikke havde oplyst klager herom, havde indklagede tilsidesat sin loyale oplysningspligt. Klager var derfor berettiget til et passende afslag i købesummen fastsat til 15.000 kr.
1529528.06.2017Sælger, der ikke var bekendt med, at klager ville tage ophold i Spanien kort tid efter købet, var ikke forpligtet til at betale for bugsering af bilen fra Spanien til Danmark. 
1509129.03.2017 Klager kunne ikke kræve værkstedsregning refunderet, da klager ikke havde reklameret til indklagede, før reparationens udførsel på tredjemands værksted.
1510529.03.2017Brugt bil, der var produceret i 2009 og indregistreret første gang i januar 2010, blev solgt som "årgang 2010". Ej mangel.
1480716.12.2016 Klager købte en brugt bil, hvor der kort tid efter købstidspunktet kunne konstateres fejl ved automatgearet. Dette blev ikke afhjulpet inden for rimelig tid, og klager var på denne baggrund berettiget til at hæve købet. Yderligere skulle indklagede dække klagers udgifter til tog- og færgebilletter. 
1469516.12.2016 Sædebetræk havde ikke den holdbarhed/kvalitet, der kunne forventes.
14894 16.11.2016 Bilen udbrændte dagen efter levering. Nævnet fandt, at det forelå en køberetlig mangel, og at klager var berettiget til at ophæve købet og få den fulde købesum tilbage.
1485716.11.2016Klager købte en ny bil, som på leveringstidspunktet havde kørt 334 km. Klager reklamerede over dette og krævede et passende afslag i købesummen. Nævnet fandt, at det ikke kunne anses som en køberetlig relevant mangel, at bilen havde kørt 334 km. på leveringstidspunktet, da dette ikke gjorde bilen til en brugt bil. Klager kunne herefter ikke gives medhold i klagen.
1472216.11.2016 Selv om den egentlige fejl blev konstateret efter 6 måneder, havde klagers tidligere reklamationer i overvejende grad haft forbindelse med den senere konstaterede mangel. Forholdet havde derfor været til stede eller under udvikling på leveringstidspunktet.  
1454524.06.2016 Klager fik foretaget fejlsøgning ved et andet værksted og henvendte sig til indklagede efterfølgende. Indklagede afviste at udbedre manglen, da fejlsøgningen ikke var foretaget hos dem. Indklagede var ikke berettiget til at afvise udbedring af manglen på grund af dette.
1450605.10.2016 Motoren i klagers bil havarerede ca. 20.000 km og 10 måneder efter levering. Klager løftede bevisbyrden for, at fejlen på motoren allerede var til stede ved levering, og forhandleren skulle betale 33.500 kr. for klagers udgift til udskiftning af motoren.
1443724.06.2016 Mindre stenslag i forruden på en nyere brugt bil kunne ikke anses at udgøre en mangel.  
1442429.04.2016 Indklagede tilbød at afhjælpe problemet med soltaget delvist. Dette var ikke korrekt afhjælpning, og klager var berettiget til et afslag på 20.000 kr. 
1439329.04.2016 Selv om indklagede havde haft flere afhjælpningsforsøg for det samme problem, kunne klager ikke gives medhold i påstand om ophævelse, da der var indrømmet endnu et afhjælpningsforsøg, og der aktuelt ikke var noget galt med bilen. 
1437829.04.2016 Klager kunne ikke ved ophævelse af købet tilbagelevere bilen i væsentlig samme stand som ved levering, da gearkassen var defekt. Købet kunne derfor ikke ophæves, men klager var i stedet berettiget til et afslag i købesummen. 
1433625.05.2016 

Skade på gearkasse konstateret inden 6 måneder efter leveringen. Indklagede havde ikke afkræftet formodningen for, at manglen eller kimen hertil var til stede på leveringstidspunktet. Klager medhold.

1430229.04.2016 Indklagedes tilbud om at tilbagekøbe bilen afskærer ikke klagers øvrige mangelsbeføjelser.
1429020.01.2016 Bilen manglede efter salgsannoncens udstyrsliste diodelys, lygtevaskere, airbags og køl i handskerum. Klager fik et afslag på 20.000 kr. Bilen var endvidere indregistreret 2½ måned tidligere end annonceret, men det kunne anses at udgøre en køberetlig mangel.
1428016.03.2016 Klager købte en godt halvt år gammel Renault Clio, hvor bluetooth til håndfri telefon og musikstreaming ikke fungerede tilfredsstillende. Klager var berettiget til et afslag på 5.000 kr.  
1426329.04.2016 Bilens varmeapperat var lang til om at fordele luften til siderne og bagsæderne. Dette var ikke en mangel ved bilen, men forventeligt for en bil af den pågældende alder og pris.
1425520.01.2016 Klager købte en ny Fiat Punto, hvor topstykket i motoren havarer 5 år senere angiveligt efter, at en skrue er blevet tabt ned i motoren, da den blev samlet på fabrikken. Da skaden var begrænset til motorens topstykke, kunne klageren ikke påberåbe sig produktansvarsloven. Fejlen kunne i øvrigt ikke anses at være omfattet af reklamationsretten.
1424520.01.2016 Indklagede havde ved slutsedlen anført, at tandremmen ikke var skiftet og indklagede ikke vidste, om den var skiftet ved sidste termin. Der var derved taget et tilstrækkeligt forbehold for eventuelle konsekvenser som følge af, at tandremmen skulle sprænge.
1416816.03.2016 Klager købte en ny Mazda 3, hvor der var periodiske fejl ved navigationens kortmateriale. Dette udgjorde ikke en væsentlig mangel, og købet kunne ikke ophæves. Klager var berettiget til et afslag i købesummen på 3.000 kr. 
1415120.01.2016 Klagers bil brød sammen under en ferie i Tyskland. Klager kontaktede ikke indklagede inden, at reparationen blev iværksat og kunne efterfølgende ikke kræve udgiften dækket af indklagede, da indklagede ikke havde haft mulighed for at afhjælpe fejlen.
1404509.10.2015 Det forhold, at en købt bil var tidligere skadet i mindre omfang, blev ikke anset for en mangel i købelovens forstand. 
1403009.10.2015 Klager havde i forbindelse med køb af en el-bil tilkøbt "Supercharger hardware", der ikke virkede korrekt til klagers bil. Klager var berettiget til et afslag på 8.000 kr. i købesummen.
1400109.10.2015Indklagede havde ikke tilsidesat sin loyale oplysningspligt, ved ikke at oplyse, at man på salgstidspunktet var bekendt med, at en ny udstyrsvariant af bilen ville komme til salg i et meget begrænset antal.
1394909.10.2015 Bilen var solgt med aftageligt træk i  henhold til slutsedlen. Den pågældende bil kunne dog ikke monteres lovligt med træk, der kunne trække en anhænger. Klager kunne ikke hæve købet, men var berettiget til et afslag på 15.000 kr.
1386804.09.2015 Klager købte en fabriksny Renault Clio, hvor bluetooth til håndfri telefon og musikstreaming ikke fungerede tilfredsstillende. Klager var berettiget til et afslag på 5.000 kr.
1384919.06.2015 Højt olieforbrug. Klager var berettiget til at ophæve købet, da sælger ikke havde afhjulpet problemet. Intet fradrag i købesummen, da klager løbende havde betalt for olie.  
1384704.09.2015 Klager købte en næsten 5 år gammel el-bil, hvorfor rækkevidden/batterikapaciteten var forringet i forhold til specifikationerne. Klager kunne ikke forvente, at rækkevidden/batterikapaciteten var som ny. Ej medhold
1367924.04.2015 Bilen havde kørt ca. 110.000 km. længere end oplyst. Ret til ophævelse. Klager havde ikke godtgjort at have haft udgifter til reparationer. 
1362304.09.2015 Klager tilkendt passende afslag i købesummen pga. mislyde (støj/raslelyde) i en fabriksny Hyundai. På grund af den forløbne tid findes klager ikke berettiget til at ophæve købet.
13544 06.03.2015Gearkasse i ny bil havarerer efter 1.876 km. Der isættes en renoveret gearkasse. Ved korrekt afhjælpning skulle der være isat en ny gearkasse.
1346706.03.2015 Bil leveret med stålfælge og ikke som annonceret med aluminiumsfælge. Anset som mangel og klager fik tilkendt afslag på 5.000 kr.
1334908.10.2014 Bilen var ikke udstyret med baksensor som annonceret. Klager kunne ikke kræve originale baksensorer monteret, da indklagede tilbød at montere uoriginale som afhjælpning.
1323021.11.2014Bilforhandler hæftede bl.a. for forkert oplysning om energiklasse, som salgsportal selv havde tilføjet annonce for brugt bil.
1323708.10.2014 Navigationsanlæg understøttede ikke dansk. Ret til et passende afslag i købesummen på 5.000 kr.
1341526.09.2014 Forkert modelår oplyst på købstidspunktet. Klager har imidlertid reklameret senere end to år efter købet og har derfor mistet retten til at gøre en eventuel mangel gældende.
1328826.09.2014 Det faktiske benzinforbrug var væsentligt større end det oplyste i forbindelse med købsaftalens indgåelse. Nævnet fandt, at dette forhold ikke i sig selv udgjorde en køberetlig mangel.
1311524.04.2015 Kameraet ved bilens BSW-sensor kunne ikke rense sig selv korrekt. Funktionen kunne derfor ikke benyttes i regnvejr. Anset som en køberetlig mangel.
1289112.09.2014 Fugt i mikrobil. Nævnet lagde til grund, at forholdet var udbedret af indklagede.
12939 29.08.2014Motorproblemer. Nævnet fandt, at det havde formodningen for sig, at problemerne skyldtes klagers egne forhold og derfor ikke var omfattet af den gældende garanti eller købelovens reklamationsregler.
1308809.04.2014 Rust i bærende dele. Afslag givet på 25.000 kr. Indklagede havde ikke afkræftet, at der var tale om forbrugerkøb.
1229806.12.2013Reparation af motorskade iværksat før reklamation, og sælger er herved frataget sin afhjælpningsret.
1222106.12.2013Fejl på gearkasse. Reklamation sket inden for de første 6 mdr.
1258009.10.2013Sælger undlod at oplyse om tidligere skade på bilen. Ret til et passende afslag i købesum.
1211709.10.2013Bilen havde kørt betydelig længere end oplyst af sælgeren. Ret til ophævelse. Fradrag for nytteværdi.

12096

17.04.2013

Brugtbiltest 3 mdr. efter levering.

11070

17.04.2013 

Afslag i prisen pga. fejlagtige oplysninger om brændsstofforbruget.

12025

20.03.2013

Lys i ABS-symbolet og mislyd fra højre fordæk.

11036

20.03.2013 

Ophævelse af købet pga. mangler ved 16-17 år gammel bil.

12139

09.10.2013

Sælger undlod at oplyse om en tidligere skade på bilen. Ret til et passende afslag i købesum.

12331

09.10.2013

Skader på kromdele opstået i garantiperioden. Ret til udskiftning med nye dele.

12446

12.02.2013 

Aircondition virker ikke. Reklameret 1 år efter levering. Ej godtgjort at forholdet var til stede på leveringstidspunktet.Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail