Ankenævn for biler

Hvad var aftalt?

Klik på klagenummeret for at se afgørelsen.

Klagenummer

Afgørelsens dato

Sagens forhold

 1992727.11.2020 

Indklagede indgik en kommisionsaftale med klager om at sælge dennes bil. Salg af en bil i kommission er en serviceydelse omfattet af ankenævnets kompetence.

1475816.11.2016 Klager kørte væsentligt flere kilometer om året, end hvad der var underskrevet i serviceaftalen. Indklagede var derfor berettiget til at hæve den månedlige ydelse. Serviceaftalen blev efterfølgende ophævet, og klager kunne ikke kræve differencebeløbet tilbagebetalt, da de faktiske reparationsomkostninger var lavere end det indbetalte beløb.
1425020.01.2016 Klager blev få dage efter reparationen bekendt med, at indklagede ikke havde skiftet taktkæden som aftalt. Pengene for reparationen blev refunderet. Indklagede var ikke erstatningsansvarlig for motorhavari 9 måneder senere som følge af en knækket taktkæde.
1253412.02.2014 Uden forudgående aftale udskiftede værkstedet diverse dele. Gløderør knækkede ved skift heraf, og forbrugeren var ikke forinden informeret om risikoen.
1244706.12.2013Værksted ikke berettiget til at opkræve betaling for forgæves reparationsforsøg pga. ingen forudgående aftale herom.

11030

20.03.2013

Klager ikke bevist at have aftalt, hvad prisen for reparationen højst måtte udgøre. 

11044

13.02.2013

Klager ikke bevist, at udførte reparationer var overflødige eller mangelfulde.Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies