Ankenævn for biler

Om Ankenævn for biler


Ankenævn for biler - bilklage.dk
Lautrupvang 2
2750 Ballerup

Tlf.: 3271 2929 (hverdage ml. kl. 10 og 12)

E-mail: sekretariat@bilklage.dk eller s@bilklage.dk

E-mail (krypteret med MitID): sikkerpost@bilklage.dk

CVR-nr.: 30046811

Bankoplysninger (Jyske Bank)
Reg.nr.: 5011
Kontonr.: 2204073


Ankenævn for biler er omfattet af Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven). 

Ankenævnet er notificeret til EU-Kommissionen i overensstemmelse med forbrugerklagelovens § 4, stk. 3, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. På EU-Kommissionens klageportal, OTB-platformen, findes en komplet oversigt over alle godkendte klageinstanser (ATB-instanser) i EU. Du finder OTB-platformen og oversigten over ATB-instanser her

Personoplysninger behandles i overensstemmelse med Ankenævn for bilers privatlivspolitik, som du kan læse her

Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe eller skrive til os.  

Det kan til tider være vanskeligt at komme igennem på telefonen, hvorfor vi opfordrer alle til at skrive. Har du allerede fået tildelt et sagsnummer, bedes du oplyse dette i forbindelse med eventuelle henvendelser til sekretariatet. 

Skriftlige henvendelser besvares normalt inden for 1-3 arbejdsdage.

Du er også velkommen til at møde personligt op i sekretariatet. Hvis du måtte ønske dette, bedes du dog venligst forinden kontakte os og aftale en tid. 

Find forhandlere og værksteder

Tjek om din forhandler eller værksted er medlem af en af brancheforeningerne bag Ankenævn for biler.


Status på klagebehandling

Antal klagesager: 356 klager

Forventet sagsbehandlingstid: Ca. 3-4 mdr.

Forklaring

Antal klager = Antallet af oprettede klager i klagesystemet på nuværende tidspunkt. I tallet er også inkluderet sager, der allerede er afgjort af nævnet, men som af administrative årsager endnu ikke er afsluttede i klagesystemet.
Sagsbehandlingstid = Den forventede sagsbehandlingstid er fra en klage er oprettet til ankenævnet har truffet afgørelse i sagen. Den oplyste sagsbehandlingstid er udtryk for en gennemsnitlig vurdering af den tid, som en klage, der indbringes i dag, forventes at vare. Sagsbehandlingstiden for de enkelte sager kan således være både kortere eller længere, hvilket især afhænger af, om der er behov for indhentelse af sagkyndigerklæring. Ankenævn for biler har en målsætning om en sagsbehandlingstid på maksimalt 6 måneder. Under alle omstændigheder afgøres en klagesag normalt inden 90 dage fra det tidspunkt, hvor sagen er fuldt oplyst.


Ankenævn for biler - Lautrupvang 2 - 2750 Ballerup - Telefon: 32 71 29 29 - Send os en e-mail - Cookies